VELKOMMEN TILSKUD IVÆRKSÆTTERLÅN EKSEMPLER OM FONDEN


Tilskud


Ansøgning om tilskud kan kun ske ved fremsendelse af ansøgning på Fondens mail tilskud@johanhoffmannfonden.dk

Tilskud ydes kun inden for formålet, til kultur, kunst, sport og sundhed.

Fonden giver som udgangspunkt tilskud til foreninger, institutioner og virksomheder 
- såvel private som offentlige. Der gives primært tilskud til investeringer 
og projekter, der vurderes at gøre en forskel for udviklingen i Esbjerg Kommune. Der gives 
kun tilskud til projekter i Esbjerg Kommune, dog kan der gives tilskud til projekter udenfor 
kommunen, hvis disse skønnes at være til gavn for Esbjerg Kommune og dens borgere. Fonden 
lægger vægt på projekter, der medvirker til en bedre udnyttelse af de kompetencer, der findes i 
Esbjerg Kommune og derigennem bedre udnyttelse af ressourcerne.

Der ydes ikke tilskud til almindelig drift eller hvor tilskuddet erstatter et offentligt 
tilskud.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Det skal af ansøgningen fremgå, hvis der til projektet søges tilskud andre steder.

Ved spørgsmål kontakt venligst:

Erik Haldan, direktør
Johan Hoffmann Fonden
Mobil 40337030
Mail eh@johanhoffmannfonden.dk

Vi støtter

# # #
Johan Hoffmann Fonden
Ndr. Dokkaj 1
DK-6700 Esbjerg
CVR Nr. 37 69 54 24
privat